تبلیغات
قران و اهل البیت علیه السلام - و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید!
قران و اهل البیت علیه السلام
و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید!
ایامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِیضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَیامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِینَ یطِیقُونَهُ فِدْیةٌ طَعَامُ مِسْكِینٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَیرًا فَهُوَ خَیرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَیرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ(البقرة/184)
چند روز معدودی را (باید روزه بدارید!) و هر کس از شما بیمار یا مسافر باشد تعدادی از روزهای دیگر را (روزه بدارد) و بر کسانی که روزه برای آنها طاقت‌فرساست؛ (همچون بیماران مزمن، و پیرمردان و پیرزنان،) لازم است کفاره بدهند: مسکینی را اطعام کنند؛ و کسی که کار خیری انجام دهد، برای او بهتر است؛ و روزه داشتن برای شما بهتر است اگر بدانید!
برای مشاهده ی ادامه ی متن بر روی ادامه ی مطلب کلیک کنید..
«ایّاماً معدوداتٍ»
در این آیه، برخى مقرّرات آن، بروشنى بیان می‏شود.
در ابتداى این آیه شریفه خاطرنشان مى‏شود كه روزه‏دارى طاقت ‏فرسا و سنگین نیست و مدّتى طولانى براى آن درنظر گرفته نشده، بلكه روزهایى چند و مشخّص برایش مقرّر شده است.
بعضى معتقدند كه ممكن است این جمله از آیه شریفه به كم‏بودن آن هم اشاره داشته باشد، مانند: «دراهم معدودة».
درباره واژه «ایّام» و معناى آن دو نظر ارائه شده است:
1. به اعتقاد عدّه ‏اى از مفسّران، منظور این است كه روزه از هر ماه چند روز بیشتر نیست. گروهى نیز می‏گویند از هر ماه سه یا چهار روز روزه، كه به نظر برخى واجب بوده و به عقیده برخى دیگر مستحب، همه اینها هر چه بوده، نسخ شده است.
2. امّا بیشتر مفسّران می‏گویند: منظور از واژه «ایّام مشخّص و معلوم» همان ماه مبارك رمضان است كه در آیه پیش، خداوند وجوب روزه را در آن بیان فرمود، و اینك در این آیه روشن می‏سازد كه در این ماه، روزه در روزهاى معلومى مقرّر شده است و باید در همان ماه مشخّص و روزهاى مقرّر روزه گرفت؛ و آنگاه در آیه بعد بصراحت اعلام مى‏دارد كه هان اى مردم! روزه مقرّر كه در روزهایى معلوم باید آن را بگیرید، در ماه مبارك رمضان است؛ بنابراین آن ماه را روزه بدارید.
بنظر می‏رسد دیدگاه دوّم همچنانكه برخى نیز تصریح كرده‏اند، بهتر باشد؛ و دیدگاه نخست و اعتقاد بر نسخ، سست است و دلیلى بر آن نداریم.


«فمن كان منكم مریضاً او على سفرٍ فعدّةٌ من ایّامٍ اُخر»

امّا هر كس از شما كه بیمار و یا در سفر است، باید شمارى از روزهاى دیگر را [روزه بگیرد]

در این جمله از آیه شریفه، «اوعلى سفرٍ» ظرف است و بظاهر بر واژه «مریضاً» كه اسم است، عطف شده؛ و این از نظرگاه ادبى صحیح نیست؛ چرا كه عطف ظرف بر اسم درست نیست؛ از این رو باید آن را در تقدیر به «مسافر» كه اسم است، تبدیل كرد. در اینصورت معناى آیه همان می‏شود كه ذكر آن رفت.
این جمله از آیه شریفه، بیان می‏كند كه روزه انسان مسافر و بیمار درست نیست؛ از این رو، باید افطار كند؛ چرا كه خداوند به ‏مجرّد اینكه انسان مسافر یا بیمار شد، قضاى آن را واجب میسازد؛ و درحقیقت، روزهاى دیگر جانشین آن روزهاى بیمارى و مسافرت مى‏شود.
بعضى از دانشمندان می‏گویند تقدیر آیه شریفه بدینصورت است: «فمن كان منكم مریضاً او على سفرٍ فافطر ...» (امّا هر كس از شما بیمار یا در سفر باشد و روزه خود را افطار كرده باشد، قضاى روزه بر او لازم است). امّا به اعتقاد ما این تقدیر درست نیست؛ چرا كه از سویى با ظاهر آیه هماهنگ است، و از دگرسو با دیدگاه گروهى از صحابه كه گفته‏اند واجب است درسفر، روزه افطار شود، و از همه مهمتر با روایات رسیده از پیشوایان نور (ع) همخوانى ندارد؛ بعنوان نمونه:
1. از پیامبرگرامى (ص) نقل كرده‏اند كه فرمود:
«الصّائم فی‏السّفر كالمفطر فی‏الحضر.»
كسى كه در سفر روزه بگیرد، بسان كسى است كه در وطن خویش آن را افطار كرده‏ است.

2. از ششمین امام نور (ع) نقل كرده ‏اند كه:
«الصّائم فی‏السّفر فى شهر رمضان كالمفطر فیه فی‏الحضر.»
كسى كه در ماه مبارك رمضان در مسافرت روزه بگیرد، همانند كسى است كه روزه‏اش را در وطن خود افطار كرده است.

3. ونیز از آن پیشواى فرزانه آورده ‏اند كه:
«لواَنّ رجلاً مات صائماً فی‏السّفر لما صلیتُ علیه.»
اگر كسى در مسافرت روزه بگیرد و روزه ‏دار از دنیا برود، من بر او نماز نمی ‏خوانم.

4. و از پیامبر گرامى (ص) نقل كرده‏ اند كه فرمود: هر كه مسافرتش براى شكار و یا در راه گناه نباشد، بر اوست كه روزه خود را افطار كند و نمازش را شكسته بخواند.
از «عمر» آورده ‏اند كه به مردمى كه در مسافرت روزه گرفته بودند، دستور داد روزه خود را دوباره بگیرند. و مردى به‏نام «یوسف بن حكم» نقل كرده است كه از «عمر» درمورد روزه در مسافرت پرسیدم؛ گفت: اگر به كسى انفاق و بخشش كنى و او آن را باز گرداند، آیا براى تو خوشایند است؟ افطار روزه در سفر، درحقیقت احسانى از خدا به انسان است؛ پس باید در مسافرت افطار كرد و آنگاه قضاى آن را گرفت.

«و علی الّذین یطیقونه»

به اعتقاد بیشتر دانشوران، ضمیر در آخر فعل به «صوم» برمی‏گردد؛ و معناى آیه این است كه خدا به كسانى كه توان روزه گرفتن ندارند، اختیار داده است كه میان روزه گرفتن با زحمت و مشقّت یا پرداخت كفّاره روزه بجاى آن، یكى را برگزینند؛ چرا كه مردم آن روزگاران هنوز به روزه‏ دارى عادت نكرده بودند. امّا پس از مدّتى این دستور نسخ شد و این آیه شریفه فرود آمد كه:
«فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ ‏الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ...»(335)
هر كه در ماه رمضان در شهر و دیار خود حاضر بود و بیمار و مسافر نبود، بر اوست كه روزه بدارد.
برخى دیگر از مفسّران ضمیر در
«یطیقونه» را به واژه «فدیه» برگردانده و آیه شریفه را بدینگونه معنا كرده ‏اند: «و بركسانى كه توانایى پرداخت فدیه دارند ...»
در اینكه «الّذین یطیقونه» (كسانى كه توانایى دارند)، چه كسانى هستند، دیدگاهها متفاوت است:
1. عدّه ‏اى معتقدند منظور همه آنهایى هستند كه در آغاز فرود آیات مربوط به روزه، اختیار داشتند كه یكى از این دو را برگزینند: روزه گرفتن یا پرداخت كفّاره. كه پس از مدّتى، این دستور با آمدن آیه و دستور دیگرى نسخ شد.
2. به اعتقاد گروهى دیگر، این گزینش تنها از آن زنان باردار و شیرده و مردان سالخورده بود كه پس از مدّتى، دو گروه اوّل و دوّم از این دستور استثنا شدند و گروه سوّم باقى ماندند.
3. پاره‏اى نیز بر این عقیده‏ اند كه خطاب آیه شریفه كسانى است كه نخست توانایى روزه داشته و آنگاه ناتوان شده‏اند. با این بیان، نسخ و جایگزینى دستورى با فرمان دیگر، پیش نیامده است.
از ششمین امام نور (ع) در این مورد نقل كرده‏اند كه فرمود: منظور از این گروه، كسانى هستند كه نخست توانایى روزه داشته، و سپس بر اثر پیرى یا بیمارى ناتوان شده‏اند؛ كه وظیفه آنان، پرداخت فدیه است، و آن عبارت است از انفاق روزى یك «مد» غذا براى هر روز.
همچنین از آن گرانمایه عصرها و نسلها آورده‏اند كه: منظور از این گروه، كسانى هستند كه در ماه رمضان به‏سبب بیمارى، روزه خود را مى‏خورند و پس از ماه رمضان سلامتیشان را بازمى‏یابند، امّا تا فرارسیدن رمضان آینده، قضاى روزه‏هاى خود را نمی‏گیرند. اینان باید قضاى روزه‏هاى خود را بگیرند و براى هر روز نیز یك «مد» كفّاره بدهند.

«فدیةٌ طعام مسكینٍ»

درمورد مقدار «فدیه»، نظرهایى چند ارائه شده است:
1. دانشمندان عراق گفته ‏اند: مقدار آن براى هر روز حدود سه كیلو است.
2. امّا شافعى بر این اعتقاد است كه براى هر روز، یك «مد» غذا مقرّر شده است.
به نظر مؤلّف، كسى كه توانایى مالى دارد، باید براى هر روز، دو «مد» غذا بپردازد كه هر «مد» حدود ده سیر است؛ و در صورتى كه نتوانست، یك «مد» نیز كافى است.

فمن تطوّع خیراً فهو خیرٌ له»

و هر كه كار شایسته و نیكى را به ‏دلخواه خود انجام دهد، براى او بهتر است‏

در مفهوم و ماهیت واژه «خیر» به‏معناى «خوبى و نیكى»، بحث هست:
1. بعضى گفته‏ اند: منظور این است كه به بیشتر از یك انسان غذا دهد.
2. و برخى برآنند كه به یك بینوا، بیشتر از یك خوراك، غذا بدهد.
3. پاره‏اى معتقدند تفسیر آیه این است كه با دادن غذاى بیشتر، كار شایسته‏اى انجام دهد.
4. و از دیدگاه گروهى دیگر، منظور این است كه هم روزه بگیرد و هم فدیه بدهد.
5. و به اعتقاد دسته‏اى، منظور این است كه در همه میدانها و مراحل، نیكى و شایستگى را پیشه خود سازد.

«و ان تصوموا خیرٌ لكم ان كنتم تعلمون»

و اگر نیك بیندیشید و خوب بدانید، روزه گرفتن براى شما از كفّاره‏دادن بهتر است‏

جمعى در تفسیر این جمله از آیه شریفه گفته ‏اند كه: «اگر بدانید كه بهترین و پرفضیل ت‏ترین كارها چیست».
یادآور مى‏شود كه آیه شریفه به این واقعیت اشاره دارد كه انجام‏ دادن هركارى درگرو توانایى و داشتن امكانات است و توانایى بر هر كارى، پیش‏ فرض انجام ‏دادن آن كار است.
نوع مطلب : ماه رمضان و روزه، 
برچسب ها : روزه، رمضان، ایام معدودات، مسافر، روزه ی مسافر،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 16 شهریور 1396 02:44 ب.ظ
Hi there to every body, it's my first visit of this website;
this webpage carries amazing and genuinely good data designed for visitors.
سه شنبه 17 مرداد 1396 09:47 ق.ظ
What's up all, here every person is sharing such experience,
thus it's good to read this weblog, and I used to pay a quick visit this website daily.
سه شنبه 29 فروردین 1396 02:40 ب.ظ
I blog frequently and I seriously thank you for your content.

This great article has truly peaked my interest. I'm going to
take a note of your website and keep checking for new details about once per week.
I subscribed to your RSS feed too.
یکشنبه 20 فروردین 1396 06:48 ق.ظ
Hi there, I enjoy reading through your post. I wanted to write a little comment
to support you.
شنبه 12 فروردین 1396 10:40 ق.ظ
I’m not that much of a online reader to be honest but your sites really
nice, keep it up! I'll go ahead and bookmark your site to come back later
on. Many thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ذوالقرنین
نویسندگان
نظرسنجی
شما این وبلاگ را چگونه ارزیابی میکنید؟
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :